Klub under 30 år

Denne aktivitet er for borgere som har en social mentorbevilling, eller er på flexydelse /sygedagpenge.

Med fokus på målene fra sagsbehandlerens bestilling, står social mentor for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af tilbuddet. Medarbejderne planlægger forløbet ud fra indhold og metode.

Indhold og metode:

Borgerne deltager i et 12-ugers forløb, hvilket finder sted på torsdage fra 15-17. Der vil være løbende optag i gruppen.


Indhold:

1: Hvem er jeg? 1x2 t.

 • Intro til forløb/ velkommen
 • Tavshedspligt, forventninger, Mødepligt.
 • Fortæl om dig selv
 • Parforhold
 • Familie
 • Netværk
 • Fremtoning
 • Kropssprog
 • Afslutning og opsamling(ris og ros + næste gang).

2: Hvad gør dig glad? 2x2 t.

 • Punkter + teori+ spil 1 gang.
 • Livsstil
 • Livskvalitet
 • Dagsrytme
 • God mad
 • Måltider
 • Kæledyr
 • Hobbyer
 • Frivillig
 • Parforhold
 • Familie
 • Spil 1 gang
 • Evt. walk & talk
 • Afslutning og opsamling (ris og ros + næste gang).

3: Den digitale verden 2x2 t.

 • 1x Intro til emnet
 • Borger.dk
 • Enkeltydelser
 • E-boks
 • Tandlæge
 • Bus og tog
 • Kommunen- opbygning og kontakt
 • Skat
 • Tandlægeregning,
 • 1x Besøge borgerservice.
 • Walk & talk.
 • Afslutning og opsamling (ris og ros + næste gang).

4: Økonomi 1x2 t.

 • Intro
 • RKI
 • Boligsikring
 • Forsikring
 • Lån
 • Husdyr
 • Prioritering af økonomi
 • Medielicens
 • Medicinomkostninger.
 • Budgetskema
 • Afslut og opsamling (ris og ros + næste gang)

5: Fritid og socialt liv 3x2 t.

 • 1x intro teori
 • Foreningsliv
 • Frivilligt
 • Netværk
 • Hobby
 • Sociale medier
 • Mindfulness
 • Afslutning og opsamling (ris og ros + næste gang)
 • 1x struktur m. evt. bål- fri snak.
 • 1x tur til Møgeltønder, Gallehus
 • Afslutning og opsamling (ris og ros + til næste gang).

6: Samfundsliv 2x2 t.

 • 1x intro
 • Nyheder
 • Folketinget
 • Demokrati
 • Politi/Retssystem
 • Kontanthjælp
 • Hvordan ser verden ud
 • Skat.
 • Filmklip
 • Sociale medier/diskussion.
 • Afslutning og opsamling (ris og ros + næste gang)
 • 1x dokumentar film - f.eks. Freddy Fey - om stoffer.
 • Afslutning og opsamling (ris og ros + aftaler med hensyn til maden til næste gang)

7: Afslutning 1x 2 t.

 • Ca. 20-25 min. Ris og ros.
 • Hvad tager du med?
 • Afslutning med en lille ret - deltager forbereder.