Aktivitets- og samværstilbud § 104

§ 104 er et tilbud for borgere gives til personer over 18 år, med anden forsørgelse end pension.

Støtten gives til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller borgere med særlige sociale udfordringer.

Tilbuddet gives individuel og i strukturerede gruppetilbud.

Med fokus på målene, står Socialpsykiatriens dagtilbud for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af støtten.

Støtten omhandler optræning eller vedligeholdelse af færdigheder i hjemmet, eller til benyttelse af kommunens øvrige behandlings- eller omsorgstilbud.

Støtten kan også bevilges for tilknytning til sociale netværk.


I aktivitets- og samværstilbuddet er der mulighed for at udvikle forskellige kompetencer, som:

  • fremmødekultur, blive stabil i fremmøde
  • anvende offentlige transportmidler
  • planlægning af- og gå på indkøb
  • være social og dermed lave de samme ting som andre, f.eks. kreativ udfoldelse, motionere, benytte lokalområdets tilbud, drøftelse af samfundsdebatten mm.
  • Udvikle og vedligeholde personlige færdigheder
  • blive bevidst om eget ansvar for fællesskaber

Formålet med indsatsen er, at styrke funktionsmuligheder, eller at kompensere for nedsat funktionsvene, som betyder, at borgeren ikke fungerer optimalt i hverdagen eller i relation til omgivelserne (rehabilitering).

Målet er, at opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår, at opnå selvindsigt, at kunne træffe beslutninger om eget liv, og opnå mulighed for at benytte forskellige strategier, der på sigt giver oplevelsen af, at være en fuldgyldig borger i samfundet, inkluderet i nærmiljøet.

Aktivitets- og samværstilbuddet kan kombineres med hjemmestøttetilbuddet § 85