Hjemmestøtte § 85

Servicelovens § 85, socialpædagogisk støtte - også kaldet støtte-kontaktpersonsordning, gives til personer over 18 år, med anden forsørgelse end pension.

Støtten gives til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og udføres i hjemmet og uden for hjemmet, eller borgere med særlige sociale udfordringer.

Tilbuddet gives individuel og i strukturerede gruppetilbud.

Med fokus på målene, står Socialpsykiatriens dagtilbud for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af støtten.

Støtten omhandler optræning eller vedligeholdelse af færdigheder i hjemmet, eller til benyttelse af kommunens øvrige behandlings- eller omsorgstilbud.

Støtten kan også bevilges for tilknytning til sociale netværk.

Tilbuddet omfatter borgere der er psykisk sårbare, men også borgere med særlige sociale problemer, der har svært ved at magte hverdagslivet.


Formålet med støtten kan være:

  • opøve kommunikation
  • deltagelse i socialtræning
  • mestring af hverdagen
  • udvikling af kognitive færdigheder (arbejde med tænke-måder)
  • udvikle og vedligeholde personlige færdigheder
  • benytte offentlige transportmidler
  • møder med diverse samarbejdspartnere
  • indsigt i økonomi og e-boks

Formålet med indsatsen er, at styrke funktionsmuligheder, eller at kompensere for nedsat funktionsvene, som betyder, at borgeren ikke fungerer optimalt i hverdagen eller i relation til omgivelserne (rehabilitering).

Målet er, at opnå selvindsigt og dermed mulighed for at benytte forskellige strategier, der på sigt giver oplevelsen af, at være en fuldgyldig borger i samfundet, der kan træffe beslutninger om eget liv.

Hjemmestøtte kan kombineres med aktivitets- samværstilbuddet § 104.