Jobafklaringsforløb

En social mentorbestilling kommer fra sagsbehandleren på jobcenteret.


Målgruppen:

Borgere i et sygedagpengeforløb – borgere der sygemelder sig på ny og er omfattet af revurderingstidspunktet (Rehabiliteringsplan).


Forsørgelse:

Jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Sagsbehandleren udarbejder bestillingen, og den sociale mentor vurderer hvilket tilbud der matcher borgerens bestilling.

Sammen med borgeren gennemgår mentoren rammerne for modtagelsen af støtte, og der udarbejdes en pædagogisk handleplan.

Fire uger før bevillingsudløb udarbejdes en opfølgning, der anvendes til afklaring af et videre forløb.


Mentorens rolle for støtte:

Det sociale mentorkorpset står for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af støtten

Støtten ydes i hjemmet og uden for hjemmet, individuel og i strukturerede gruppetilbud.

Fokus er på målene for støtten – udvikling.

Mentor kan deltage i møder med tilknyttede samarbejdspartnere.