Klub over 30 år

Denne aktivitet er for borgere som har en social mentorbevilling eller er på flexydelse /sygedagpenge.

Med fokus på målene fra sagsbehandlerens bestilling, står social mentor for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af tilbuddet. Medarbejderne planlægger forløbet ud fra indhold og metode.

Indhold og metode:

Borgerne deltager i et 12-ugers forløb, hvor nedenstående emner danner rammerne for tilbuddet, men hvor borgeren har medindflydelse på, hvilke emner forløbet bliver sammensat af.

Vi vil inddrage metoder som visualisering, sanser, madlavning, spil med indblik på økonomi, app, medier, reklamer og aviser.

Der fastsættes 2x3 timer til hvert emne

Gruppeforløbet afvikles hver tirsdag kl. 12.00 – kl. 15.00.


Indhold:

 • Den digitale verden:
 • Budget
 • Forsikringer
 • Læge
 • Borger.dk
 • Kommunen – opbygning og kontakt
 • Lån – engangsydelser
 • E-boks
 • Tandlægeregninger
 • Skat

Samfundsliv:

 • Nyheder – Både ind og udland
 • Folketinget
 • Demokrati
 • Politi/Retssystem
 • Kontanthjælp
 • Hvordan ser verden ud
 • Skat
 • Small talk

Økonomi:

 • Budget
 • RKI
 • Boligsikring
 • Forsikring
 • Husdyr
 • Prioritering af ens økonomi
 • Medielicens
 • Medicin – omkostninger

Fritid/Socialt liv:

 • Ture
 • Udeliv
 • Mindfulness
 • Walk and talk
 • Al sport
 • Hvad er jeg til? – Team eller individuel
 • Foreningsliv
 • Frivillig

Hvem er jeg?:

 • Beskrivelse af sig selv
 • Fremtoning
 • Kropssprog
 • Tiltale
 • Small talk
 • Rollespil
 • Hvordan ser jeg andre?
 • Hvordan ser de andre mig?

Hvad gør dig glad?:

 • Livsstil
 • Livskvalitet
 • Dagsrytme
 • God mad
 • Måltider
 • Kæledyr
 • Hobbyer
 • Frivillig