Kontanthjælp

En social mentorbestilling kommer fra sagsbehandleren på jobcenter/Campus.


Målgruppen:

Borgere der er aktivitets- og uddannelsesparate og kontanthjælpsmodtagere der har ret og pligt til social mentorstøtte.

Hvis kommunen vurderer, at det på grund af borgerens situation ikke er muligt at tilbyde andre tilbud efter loven.


Forsørgelse:

Kontanthjælp.

Sagsbehandleren udarbejder bestillingen, og den sociale mentor vurderer hvilket tilbud der matcher borgerens bestilling.

Sammen med borgeren gennemgår mentoren rammerne for modtagelsen af støtte, og der udarbejdes en pædagogisk handleplan.

Fire uger før bevillingsudløb udarbejdes en opfølgning, der anvendes til afklaring af et videre forløb.


Den sociale mentors rolle for støtte:

Mentorkorpset står for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af støtten

Støtten ydes i hjemmet og uden for hjemmet, individuel og i strukturerede gruppetilbud.

Fokus er på målene for støtten – udvikling.

Mentor kan deltage i møder med tilknyttede samarbejdspartnere.