Kreativ gruppe

Denne aktivitet er for borgere som har en social mentorbevilling, eller er på flexydelse /sygedagpenge.

Med fokus på målene fra sagsbehandlerens bestilling, står Social mentor for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af tilbuddet. Medarbejderne planlægger forløbet ud fra indhold og metode.


Målsætning/formål:

 • I et gruppeforløb har borgeren mulighed for at møde mennesker, der har et ønske om at udvikle sig.
 • Fællesskabet giver kendskab til andre, oplevelse af forskellighed, lighed og samhørighed, og gennem samværet styrkes kompetencerne.

Indhold og metode:

I samarbejde med borgeren udarbejdes en individuel pædagogisk handleplan du fra:

 • Jobplan/pædagogisk handleplan
 • Deltagelse i tilbuddet 2½time 1 gang om ugen over 12 uger. Herefter evaluering på, hvad næste skridt for borgeren vil være
 • 2 personaler tilknyttet hvert planlagt forløb
 • Gruppestørrelse 8 – 10 personer med løbende optag

Metoder:

 • Anerkendende pædagogik
 • MI metoden/Den motiverende samtale
 • Det meningsgivende arbejde i hverdagen (Søren Hertz)
 • Motivationsarbejde (Per Revstedt)
 • Learning by doing (John Dewey)
 • Læringsrum (Søren Hertz)

Indhold:

 • Information ang. rammer er udarbejdet ved opstart og bliver gentaget ved løbende optag.
 • Præsentation af indhold for kreativgruppen
 • Gruppens idéer og ønsker til indhold
 • Emnebestemt og tidsbestemt
 • Mulighed for guidning fra medarbejder
 • Som udgangspunkt deltager alle i samme aktivitet

Indhold til aktiviteter:

 • Mad, sundhed
 • Højtider/årstider
 • Ud af huset – inspiration
 • Kreative aktiviteter