Ledighedsydelse

En social mentorbestilling kommer fra sagsbehandleren på jobcenteret.


Målgruppen:

Fleksjobvisiterede ledige som er på ledighedsydelse.

Sagsbehandleren udarbejder bestillingen, og den sociale mentor vurderer hvilket tilbud der matcher borgerens bestilling.

Sammen med borgeren gennemgår mentoren rammerne for modtagelsen af støtte, og der udarbejdes en pædagogisk handleplan.

Fire uger før bevillingsudløb udarbejdes en opfølgning, der anvendes til afklaring af et videre forløb.


Social mentors rolle for støtte:

Det sociale mentorkorps står for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af støtten

Støtten ydes i hjemmet og uden for hjemmet, individuel og i strukturerede gruppetilbud.

Fokus er på målene for støtten – udvikling.

Den sociale mentor kan deltage i møder med tilknyttede samarbejdspartnere-