Motionshold

Denne aktivitet er for borgere som har en social mentorbevilling, eller er på flexydelse /sygedagpenge.

Gruppen er åben", hvilket betyder, at alle uanset fysiske og psykiske gener kan være med. Det vigtige er, at man er deltagende, når man er der.

Med fokus på målene fra sagsbehandlerens bestilling, står social mentor for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af tilbuddet. Medarbejderne planlægger forløbet ud fra indhold og metode, og evaluerer efterfølgende gruppeforløbet sammen med gruppedeltagerne.


Målsætning/formål:

Målsætningen er at borgeren bliver bevidst om, hvilke muligheder der er i det nærliggende foreningsliv. Dette for at skabe relationer og evt. kunne fortsætte med en given aktivitet, efter 12-ugers forløbet er slut

Det overordnede formål er, at borgeren arbejder med sine individuelle mål i motionsforløbet, og at borgeren gennem forløbet bliver klar til næste skridt i livet.

  • I en gruppe er der mulighed for at møde mennesker, der ønsker at udvikle sig.
  • Fællesskabet giver kendskab til andre, og gennem samværet styrkes kompetencer.
  • Det specielle for deltagerne i et gruppeforløb er, at de beriger andre
  • I gruppen opleves, hvordan mennesker grundlæggende er ens og vidt forskellige

Indhold og metode:

I samarbejde med borgeren udarbejdes en individuel pædagogisk handleplan

  • Jobplan/pædagogisk handleplan
  • Deltagelse i tilbuddet 2 timer 1 gang om ugen over 12 uger. Herefter evaluering på, hvad næste skridt for borgeren vil være
  • 2 personaler tilknyttet hvert planlagt forløb
  • Gruppestørrelse 8 – 10 personer med løbende optag