Ressourceforløb

En social mentorbestilling kommer fra sagsbehandleren på jobcenter/Campus.


Målgruppen:

Borgere med komplekse problemer ud over ledighed, som uden en særlig indsats risikerer at komme på førtidspension.


Forsørgelse:

Ressourceforløbsydelse.

Sagsbehandleren udarbejder bestillingen, og den sociale mentor vurderer hvilket tilbud der matcher borgerens bestilling.

Sammen med borgeren gennemgår mentoren rammerne for modtagelsen af støtte, og der udarbejdes en pædagogisk handleplan.

Fire uger før bevillingsudløb udarbejdes en opfølgning, der anvendes til afklaring af et videre forløb.


Den sociale mentors rolle for støtte:

Det sociale mentorkorpset står for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af støtten

Støtten ydes i hjemmet og uden for hjemmet, individuel og i strukturerede gruppetilbud.

Fokus er på målene for støtten – udvikling.

Mentor kan deltage i møder med tilknyttede samarbejdspartnere.