Social mentorstøtte

Social mentorstøtte skal gives som et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Støtten gives til sårbare borgere over 18 år, der er omfattet af LAB-loven.

Når en borger bevilges social mentorstøtte, udarbejdes der en skriftlig aftale mellem borgeren og jobcenteret, der skal indeholde oplysninger om målet med mentorstøtten, hvilke opgaver mentoren skal bistå borgeren med, støttens timetal og varighed med videre, så borgeren bliver i stand til at følge jobplanen.

Mentoraftalen kan max. gælde 6 måneder, men der er mulighed for forlængelse.

Formålet er at understøtte borgeren i at opnå eller fastholde deltagelse rettet mod beskæftigelse eller uddannelse


Social mentorstøtte gives for at opnå eller fastholde:

 • Aktiviteter
 • Tilbud
 • Ansættelse i fleksjob
 • Ansættelse i ordinær ansættelse
 • Ved overgang til ordinær uddannelse
 • På uddannelsesinstitutioner eller arbejdspladser

Mentoren er den personlige vejleder i forhold til:

 • Bolig
 • Økonomi
 • Transport
 • Struktur på hverdagen

Mentoren er den motiverende partner i forhold til:

 • Motivation
 • Evne til at anvende egne ressourcer
 • Handleplaner
 • Finde løsning i samarbejde med borger

Systemguide:

 • Guide til øvrige samarbejdspartnere
 • Oversætter i forhold til det offentlige
 • Oversætter i forhold til borgers behov

Fastholde i forhold til aktiviteter i ressourceforløbet

Den sociale mentor står for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af støtten, og udarbejder sammen med borgeren en handleplan for forløbet.

Formålet er at understøtte borgeren i at opnå eller fastholde deltagelse rettet mod beskæftigelse eller uddannelse