Socialpsykiatriens dagtilbud Tønder Kommune

Social mentortilbud samt Socialpsykiatriens dagtilbud i Tønder Kommune, er en specialiseret enhed, som varetager rehabilitering af borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - eller borgere med særlige sociale udfordringer.

Der ligger altid en visitation og en handleplan til grund for en tilknytning til Socialpsykiatriens dagtilbud og mentortilbud, og målet er at borgeren kan udfylde en plads i samfundet.

Er du borger i Tønder Kommune, med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - eller særlige sociale udfordringer, så tilbyder vi dig blandt andet støtte til genoptræning og udvikling af de fysiske og psykiske færdigheder. Desuden tilbyder vi også støtte til, at løse særlige sociale udfordringer.

Socialpsykiatriens dagtilbud i Tønder Kommune udfører støtte i forhold til Serviceloven, til borgere med anden forsørgelse end pension.

Der tilbydes social mentorstøtte, i henhold til LAB-loven, til sårbare borgere over 18 år.

Tilbuddene er organisatorisk placeret under Social- Arbejdsmarked og Sundhed.


For yderligere information kontaktes:

Teamleder Birgit Andersen

Adresse: Pioneralle 15, 6270 Tønder

Tlf: 21 63 09 05

Mail: scba@toender.dk